O čom je projekt
Vodné správy

Voda je nenahraditeľný živel. Aj na našom malom Slovensku. Minerálne a pramenité vody sú „to najlepšie, čo doma máme”. Máme ich naozaj veľa a svojou rozmanitosťou sú svetovo unikátne. Poznávajte ich vďaka nášmu projektu a zorientujte sa v odlišnostiach aj oproti iným vodám, ktoré na Slovensku pijeme. V projekte Vodné správy chceme spracovať čo najširšiu paletu tém. Tak, aby ste o vodách vďaka nám vedeli čo najviac a poznali rozdiely na základe ich pôvodu, zloženia, úprav či účinkov. Naším cieľom je, aby ste vďaka Vodným správam mali v tejto oblasti pestré a komplexné informácie.

Zistite viac