Mýty a fakty

Aj naši predkovia pili izotonické nápoje

14. júla 2021

Slovenské minerálne vody sú zaujímavé tým, že ich je veľmi veľa. Naše územie je pomerne malé, ale doteraz tu bolo registrovaných 1943 výverov minerálnych vôd, pričom stále aktívnych je v súčasnosti asi 1340 výverov. Týmto počtom päťkrát predbiehame také veľké krajiny ako USA či Kanadu. Sú rôzneho charakteru a sú rozptýlené po celom území – od východu na západ, od severu na juh. Ich pozitívne účinky zúročovali deň čo deň aj naši predkovia.

Vodne-spravy-clanok-Sme vodna velmoc-2

Osvietená Mária Terézia

Za prvé zmapovanie nášho prírodného dedičstva ďakujeme Márii Terézii, ktorá v roku 1763 vydala nariadenie o vykonaní súpisu minerálnych vôd na území Rakúsko – Uhorska. Už vtedy popísali 128 miest s vývermi minerálnych prameňov. Vek vzniku minerálnych vôd, ktoré máme na našom území však môžeme rátať na tisícky, desaťtisíce, možno i stotisíce rokov. Keď tieto vody vznikali, tak naša civilizácia tu ešte nebola.

Ako minerálna voda vzniká

Voda na svojej ceste horninovým prostredím naberá na seba minerálnu zložku. Čím dlhšie voda prechádza horninami, tým vyšší býva obsah minerálov. Má to samozrejme súvis s hĺbkou, teplotou a zložením jednotlivých horninových druhov. „Príčinou rôznorodosti, pestrosti a hlavne veľkého počtu minerálnych vôd na Slovensku je pravdepodobne veľmi dlhá história stoviek miliónov rokov istého “nepokoja” zemskej kôry v našich zemepisných šírkach, ktoré spôsobili veľmi pestré geologické zloženie dnešného Slovenska. Vznikli tu rôzne druhy sedimentov, ktoré boli následne zvrásnené, prekryté ďalšími a ďalšími vrstvami sedimentov, ktoré tiež prešli procesmi vrásnenia,“ vysvetľuje vznik minerálnych vôd RNDr. Peter Malík, CSc., ktorý pôsobí ako vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

Sú to naše prírodné izotonické nápoje, ktorých účinky už veľmi dávno objavili naši predkovia.

Minerálka – férový konkurent dnešných ionťákov

Výskumu vôd na území Slovenska sa Peter Malík venuje už viac ako 35 rokov a s úsmevom konštatuje, že zatiaľ čo dnes, najmä, športovci usilovne kupujú a pijú rôzne miešané iónové nápoje, máme k dispozícii aj prírodné varianty v podobe našich minerálnych vôd: „Pre mňa osobne sú naše minerálne vody unikátne svojou pestrosťou, pretože na Slovensku neexistujú dve rovnaké. Každá je iná a každá je originál. Sú to naše prírodné izotonické nápoje, ktorých účinky už veľmi dávno objavili naši predkovia. Takmer každá slovenská obec mala niekde vo svojej blízkosti prameň, kde ľudia po ťažkej celodennej práci chodievali čerpať energiu a silu do ďalšieho dňa.“

Zaniknú či nezaniknú?

Voľakedy hrozil reálne zánik niektorých našich minerálnych prameňov ich nadužívaním. Zánik našich minerálnych vôd prírodnými príčinami je podľa Petra Malíka veľmi málo pravdepodobný, pretože minerálne vody chránia sami seba hĺbkou svojho obehu. Pretože sa pri povrchu rozdeľujú do viacerých vetiev, môžu tiež premiestňovať svoju polohu. Práve hĺbka má tiež vplyv na to, že sú viac chránené oproti povrchovým vodným zdrojom. Vývery minerálok, ktoré ľudia povedzme v stredoveku, zachytávali voľne, postupne nahradili studne a neskôr vrty. Prvé plytké vrty sa začali realizovať na prelome 19. a 20. storočia. Dnes sa hĺbkový záchyt minerálnej vody pohybuje od niekoľkých metrov do niekoľkých desiatok až stoviek metrov. Zmyslom vrtov je ochrana pôvodnej kvality minerálnych vôd, aby sa ako “originály” nemiešali s plytkými vodami, keď prestupujú prostredím nahor k zemskému povrchu.

RNDr. Peter Malík, CSc.

RNDr. Peter Malík, CSc.

vedúci oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Viac ako 35 rokov pôsobí na pracovisku ktoré sa venuje skúmaniu regionálnych hydrogeologických pomerov územia Slovenska a zostavovaniu hydrogeologických máp. Zameriava sa na kvantitatívne aspekty hydrogeológie – hodnotenie množstiev podzemných vôd. V súčasnosti jeho zoznam publikovaných prác obsahuje okolo 400 položiek, ďalších asi 100 položiek tvoria manuskripty prieskumných správ archivované v Geofonde ŠGÚDŠ. Je prezidentom Slovenskej asociácie hydrogeológov, ako aj reprezentantom slovenských hydrogeológov v celosvetovej asociácii (International association of hydrogeologists – IAH), kde okrem toho pôsobí aj v krasovej komisii tejto medzinárodnej organizácie.