Zdravie

Minerálna voda musí byť bezchybná

15. decembra 2021

Minerálna voda, ktorú si kupujeme v spotrebiteľskom balení, si musí zachovať svoju originálnu kvalitu, mikrobiologickú stabilitu a bezchybnosť. U najväčšieho slovenského výrobcu minerálnych vôd sme zisťovali, ako sa zo zeme dostane až k nám a čo všetko ju na tejto ceste čaká.

pexels-karolina-grabowska-4467616

Zdroj minerálnej vody môžeme považovať za kvalitný vtedy, keď je dlhodobo mikrobiologicky a fyzikálno-chemicky stabilný.  Mikrobiologicky znamená, že neobsahuje napríklad žiadne patogény. Toto všetko je stanovené legislatívou. Máme aj svoje interné požiadavky, ale tie musia byť vždy prísnejšie, ako legislatívne,“ prezradila Martina Bodiová, manažér kvality, BUDIŠ a. s.

Dôveruj, ale preveruj

Kvalita vody sa kontroluje na celej ceste – od vrtu až po zatvorenie do fľaše. „Vzorku odoberieme zo zdroja, z akumulácie vôd a aj z výrobku. Urobíme rozbor a porovnávame výsledky. Musia byť zhodné vo všetkých ukazovateľoch,“ vysvetlila Galina Hrehová, špecialistka kvality a odpadového hospodárstva, BUDIŠ a. s. Nezabudla dodať, že minerálka je vlastne mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá sa dostáva na zemský povrch jednou alebo viacerými výstupnými cestami a musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov. „Na vrte máme automatickú meraciu techniku, ktorá monitoruje teplotu vody a vodivosť. Nechýba digitálny aj obyčajný tlakomer. Riadime sa zásadou – dôveruj, ale preveruj,“ upozornila priamo pri vrte.

Treba si posvietiť aj na PET fľaše

Minerálna voda sa nesmie upravovať. V prípade potreby musí úpravy povoliť Ministerstvo zdravotníctva SR, konkrétne Inšpektorát kúpeľov a žriediel,“ ubezpečila G. Hrehová. Dôraz na kvalitu sa kladie aj pri záverečnej fáze – fľašovaní. „Fľašu si odsledujeme celú dobu, či spĺňa parametre, ktoré sme si stanovili a ktoré sľubujeme aj zákazníkovi. Kvalita vody vo fľaši musí byť dodržaná do konca doby trvanlivosti. Fľaše sa vyrábajú z PET preforiem, ktoré sa testujú na migráciu látok z plastu do potencionálneho nápoja – a ten musí byť vyhovujúci. Môžeme nakupovať iba také PET preformy, ktoré sú kvalitné a bezpečné,“ vysvetlil Juraj Goč, manažér výroby, BUDIŠ a. s.