Vodné zdroje potrebujú ochranu

25. augusta 2021

V akom stave sú naše podzemné a povrchové vody? O tom, čo ich najviac ohrozuje a či môže nastať situácia, že si v budúcnosti budeme musieť pitnú vodu kupovať, sme sa zhovárali s odborníčkou z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, RNDr. Annou Patschovou, PhD.